: : Src Belgesi: :
 

Src Belgesi Nedir? Nasıl alınır ?
SRC BELGESİ (Mesleki Yeterlilik Belgesi )uluslararası ve şehirlerarası yolcu ve yük taşımacılığı yapan kamyon, kamyonet, otobüs ve minibüs gibi ticari araç kullanan şoförlerin Mesleki Yeterlilik Belgesi 'dir.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu gereğince hazırlanan "Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği"nin yürürlüğe girdiğinden "Araç sahibi olsun veya olmasın, Ticari Taşıt Kullanma Belgesi sahibi olan bütün şöförlerin src belgesi alma zorunluluğu vardır.

SRC belgesi olarak nitelendirilen yeni ticari araç sürücü belgesi olmayan ticari araç sürücüleri araçlarını kullanamayacakları Ulaştırma Bakanlığı tarafından açıkça belirtilmiştir.

Mesleki yeterlilik belgesi (src belgesi) için istenilen belgeler şunlardır.

* T.C. kimlik numarası işlenmiş Nüfus Hüviyet Cüzdanıörneği, yabancılar için pasaport
* Ehliyet Fotokopisi
* 4 adet resim
* Ögrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya Noter onaylıörneği
*Ulaştırma Bakanliğının sınav öncesi harç ücreti yatırılacaktır

Kimler Src Belgesi Almak Zorundadır ?
* YURT DIŞI YOLCU TAŞIMA YAPANLAR -
* YURT İÇİ YOLCU TAŞIMA YAPANLAR
* YURT DIŞI YÜK (EŞYA, KARGO V.S.) TAŞIMA YAPANLAR
* YURT İÇİ YÜK (EŞYA, KARGO V.S.) TAŞIMA YAPANLAR

SRC 1 - (ULUSLAR ARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI)

1)- ARANAN ŞARTLAR:

- Alınmak istenilen eğitim programının belirtildiği dilekçe (Dilekçe okulumuz tarafından tanzim edilir),

- T.C. kimlik numarası işlenmiş Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği,

- Sürücüler için sürücü belgesinin fotokopisi,

- Tahsil durumunu gösteren belge (Lise veya dengi okulların birinden mezun olunmuş DİPLOMA fotokopisi. )

- Dört adet resim.

2)- Ticari taşıtın niteliğine göre sürücü belgesine sahip olmaları
"E" sınıfı Sürücü Belgesi (Otobüs kullanacaklar için) olanlar "B""C" ve" D" sınıfı sürücü belgeleri olanlarda; SRC 1 Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler.

3)- Yolcu Taşımacılığında çalişacak otobüs sürücülerinin, 26 yaşından gün almış ve 63 yaşından gün almamış olmaları

4)- Uluslar arası taşımalarda istihdam edilecek sürücülerin, uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamaları şarttır.

SRC 2 - (YURT İÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞI)

1)- ARANAN ŞARTLAR:

- Alınmak istenilen eğitim programının belirtildiği dilekçe
- T.C. kimlik numarasi islenmis Nüfus Hüviyet Cüzdani örneği
- Sürücüler için sürücü belgesinin fotokopisi
- Tahsil durumunu gösteren belge (Lise veya dengi okulların birinden mezun olunmuş DİPLOMA fotokopisi. )
- Dört adet resim.

2)- Ticari taşıtın niteliğine göre sürücü belgesine sahip olmaları "E" sinifi Sürücü Belgesi (Otobüs kullanacaklar için) olanlar "B""C" ve "D" sınıfı sürücü belgeleri olanlarda; SRC 2, Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler.

3)- Yolcu Taşımacılığında çalışacak otobüs sürücülerinin, 26 yaşından gün almış ve 63 yaşından gün almamış olmalari gerekmektedir

SRC 3 - (ULUSLAR ARASI ESYA - KARGO TAŞIMACILIĞI)

1)- ARANAN SARTLAR:

- Alinmak istenilen egitim programının belirtildiği dilekçe (Dilekçe okulumuz tarafından tanzim edilir),
- T.C. kimlik numarası işlenmiş Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği
- Sürücüler için sürücü belgesinin fotokopisi,
- Tahsil durumunu gösteren belge (İlk ögretim okulundan mezun olunmuş DİPLOMA fotokopisi. )
- Dört adet resim.

2)-Ticari taşıtın niteliğine göre sürücü belgesine sahip olmaları, "C "sınıfı Sürücü Belgesi (Kamyon kullanacaklar için) olanlar "D" ve "E" sınıfı sürücü belgeleri olanlarda;SRC 3, Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler.

3)- Eşya ve kargo taşımacılığında çalışacak sürücülerin, 63 yasından gün almamış olmaları,

4)- Uluslar arası taşımalarda istihdam edilecek sürücülerin, uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamalari şarttır.

SRC 4 - (YURTIÇI EŞYA - KARGO TAŞIMACILIĞI)

1)- ARANAN ŞARTLAR:

- Alınmak istenilen eğitim programının belirtildiği dilekçe (Dilekçe okulumuz tarafından tanzim edilir),
- T.C. kimlik numarası işlenmiş Nüfus Hüviyet Cüzdanıörneği,
- Sürücüler için sürücü belgesinin fotokopisi,
- Tahsil durumunu gösteren belge (İlk öğretim okulundan mezun olunmuş DİPLOMA fotokopisi. )
- Dört adet resim.

2)- Ticari taşıtın niteliğine göre sürücü belgesine sahip olmaları, "B" sınıfı sürücü belgesi (otomobil, minibüs veya kamyonet kullanacaklar için) olanlar; SRC 4, Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler. "C "sınıfı Sürücü Belgesi (Kamyon kullanacaklar için) olanlar "D" ve "E" sınıfı sürücü belgesi olanlar da; SRC 4, Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler.

3)- Eşya ve kargo taşımacılığında çalışacak sürücülerin, 63 yaşından gün almamıs olmaları gerekmektedir.

SRC 5 - (TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI)

1)- ARANAN ŞARTLAR:

- Alınmak istenilen eğitim programının belirtildiği dilekçe (Dilekçe okulumuz tarafından tanzim edilir),
- T.C. kimlik numarası işlenmis Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği,
- Sürücüler için sürücü belgesinin fotokopisi,
- Tahsil durumunu gösteren belge (İlk öğretim okulundan mezun olunmuş DİPLOMA fotokopisi. )
- Dört adet resim.

2)- Ticari taşıtın niteligine göre sürücü belgesine sahip olmaları, "C" Sınıfı Sürücü Belgesi, (Kamyon kullanacaklar için) "D" Sınıfı Sürücü Belgesi, (Çekici kullanacaklar için) "E" sınıfı sürücü belgesi olanlar da; SRC 5, Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler.

3)- Tehlikeli madde taşımacılığı yapan sürücülerin, ilgili mevzuatın sürücüler için zorunlu kıldığı eğitim aldığını gösteren belgeye sahip olmaları. (Bu eğitim ve belge okulumuz tarafından verilir.)

4)- Tehlikeli madde taşımacılığında çalışacak sürücülerin, 63 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir.

5)- Uluslar arası taşımalarda istihdam edilecek sürücülerin, uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyet bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamaları şarttır.

KAYIT EVRAKLARI

Mesleki yeterlilik belgesi (src belgesi) için istenilen belgeler sunlardır.

- T.C. kimlik numarasi işlenmis Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği, yabancılar için pasaport
- Ehliyet Fotokopisi
- 4 adet resim
- Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya Noter onaylı örneği
- Ulaştırma Bakanlığının sınav öncesi harç ücreti yatırılacaktır detaylı bilgi için www.srcbelgesi.biz e bakabilirsiniz...

 
Ehliyet Sürücü Kursu