Ehliyet Randevu

İlçe Nufüs Müdürlükleri ehliyet müracaatlarında online randevu sistemine geçmiştir.Bu sistem sayesinde nufüs müdürlüklerinde oluşan yoğunluğun ve zaman kaybının önüne geçilmesi planlanmaktadır.İlçe Nufüs Müdürlüğü müracaatınızdan önce aşağıda belgeleri hazırlamanız ve randevu almanız gerekmektedir.
ehliyet randevu

SÜRÜCÜ BELGESİ MÜRACAATINDA NUFUS MÜDÜRLÜKLERİNDE İSTENEN BELGELER
 
İlk Defa ehliyet alımında yapılacak işlemler

• Kimlik 

• Sürücü kursundan alınan sürücü sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

• Öğrenim Belgesi,(diploma,geçici mezuniyet belgesi) yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi

• Sürücü Sağlık Raporu (Ehliyet alabilir raporu)

• Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

• 1 adet biyometrik fotoğraf

• Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

 

NOT: Türkiye'nin her yerinde nufus müdürlüklerine müracaat edebilirsiniz.
 
Daha önceden ehliyeti olanlar için yapılacak işlemler de yukarıdaki evraklar istenecekir.(Sınıf ekleme)
 
Yeni Tip Sürücü Belgesinin Zayi ve Yıpranma Nedeniyle Yenileme İşlemleri

• Kimlik Belgesi

• Sürücü kursundan alınan sürücü sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

•Öğrenim Belgesi,(diploma,geçici mezuniyet belgesi), yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi

• Kayıp/Çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi

• Sürücü Sağlık Raporu (Ehliyet alabilir raporu)

• Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

• 1 adet biyometrik fotoğraf

• Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Yabancı ehliyetlerin Türk ehliyetlerine çevrilmesi

• Yabancı sürücü belgesinin aslı ve renkli fotokopisi

• Noter veya konsolosluk onaylı Türkçe tercümesi

• Kimlik Belgesi

• Sürücü Sağlık Raporu

• Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

• 1 adet biyometrik fotoğraf

• Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

• Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi

• Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

Yabancı ehliyetlerin Türkiye’de eçerliliği
  
 Türk vatandaşlarının dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile ülkemizde araç kullanmaları;
 
 • Dış ülkelerden alınan sürücü belgeleri ile ülkemize giriş yapıldığı tarihten itibaren en fazla 1 yıl süreyle araç kullanılabilir.
 • Altı aydan fazla ülkemizde bulunanların, araç kullanırken sürücü belgelerinin dış temsilcilikler veya noter tarafından onaylanmış Türkçe tercümelerini sürücü belgesi ile birlikte yanlarında bulundurmaları zorunludur.
 • Bir yılın sonunda ülkemizde araç kullanılabilmesi için dış ülkelerden alınan sürücü belgelerinin ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirilmesi zorunludur.  
b) Yabancıların dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile ülkemizde araç kullanmaları;
 
 • Dış ülkelerden alınan sürücü belgeleri ile ülkemize giriş yapıldığı tarihten itibaren en fazla altı ay süreyle araç kullanılabilir.
 • Altı ayın sonunda ülkemizde araç kullanılabilmesi için dış ülkelerden alınan sürücü belgelerinin ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirilmesi zorunludur.
Eski Ehliyetlerin Belgesinin Değiştirilmesi
 
 • Eski sürücü belgesi
 • Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliği
 • Sürücü sağlık raporu
 • 15 TL (13 TL değerli kağıt bedeli, 2 TL vakıf payı) bedelinin vergi dairelerine veya anlaşmalı bankalara yatırıldığına dair makbuz
 • 2 adet fotoğraf (5x6 ebadında arka fon beyaz olacak şekilde biyometrik vesikalık fotoğraf)
 • Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan.
 
EHLİYET ALAMAZ SABIKA MADDELERİ
 
Sürücü belgesi işlemlerinde sürücü/sürücü adayının Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 76 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hükümlü olup olmadığı adli sicil kaydı sorgulanarak kontrol edilmektedir.
 
          ESKİ EHLİYETLERİN DEĞİŞTİRİLME SÜRESİ
 
Eski ehliyetlern değiştirilme işlemleri 01/01/2016 tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar beş (5) yıl içerisinde tamamlanacaktır.
 
 
        EHLİYET SINIFLARINA GÖRE HANGİ ARAÇLAR KULLANILABİLİR
 
 • M sınıfı sürücü belgesi iki, üç ve dört tekerlekli motorlu bisikletleri (moped) kullanacaklara verilir.
 • A1 sınıfı sürücü belgesi silindir hacmi 125 santimetreküpü, gücü 11 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,1’i geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir.
 • A2 sınıfı sürücü belgesi gücü 35 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,2’yi geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir.
 • A sınıfı sürücü belgesi sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir.
 • B1 sınıfı sürücü belgesi net motor gücü 15 kilovatı, net ağırlığı 400 kilogramı, yük taşımacılığında kullanılanlar için ise net ağırlığı 550 kilogramı geçmeyen dört tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir. Elektrik ile çalışan araçların net ağırlıklarının hesaplanmasında batarya ağırlıkları dikkate alınmaz.
 • B sınıfı sürücü belgesi otomobil ve kamyonet kullanacaklara verilir. Belge sahibi, ilgili tip onayı yönetmeliklerine aykırı olmamak ve 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde belirtilen; eğitimi tamamlamak ya da yetenek ve davranış sınavını geçmiş olmak kaydıyla azami yüklü ağırlığı 4.250 kilograma kadar olan birleşik araçları da kullanabilir.
 • BE sınıfı sürücü belgesi B sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçmeyen römork veya yarı römork içeren birleşik araçları kullanacaklara verilir.
 • C1 sınıfı sürücü belgesi azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramın üzerinde olan ve 7.500 kilogramı geçmeyen kamyon ve çekicileri kullanacaklara verilir.
 • C1E sınıfı sürücü belgesi C1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan ve katar ağırlığı 12.000 kilogramı geçmeyen birleşik araçlar ile B sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan ve katar ağırlığı 12.000 kilogramı geçmeyen birleşik araçları kullanacaklara verilir.
 • C sınıfı sürücü belgesi kamyon ve çekici kullanacaklara verilir.
 • CE sınıfı sürücü belgesi C sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan birleşik araçları kullanacaklara verilir.
 • D1 sınıfı sürücü belgesi minibüs kullanacaklara verilir.
 • D1E sınıfı sürücü belgesi D1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römorktan oluşan birleşik araçları kullanacaklara verilir.
 • D sınıfı sürücü belgesi minibüs ve otobüs kullanacaklara verilir.
 • DE sınıfı sürücü belgesi D sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römorktan oluşan birleşik araçları kullanacaklara verilir.
 • F sınıfı sürücü belgesi lastik tekerlekli traktör kullanacaklara verilir.
 • G sınıfı sürücü belgesi iş makinesi türündeki motorlu araçları kullanacaklara verilir.   
 
EHLİYET SINIFLARININ KAPSADIĞI ALT SINIFLAR
 •  M sınıfı sürücü belgesi ile M,
 •  B1 sınıfı sürücü belgesi ile M,
 •  F sınıfı sürücü belgesi ile M,
 •  G sınıfı sürücü belgesi ile M,
 •  A1 sınıfı sürücü belgesi ile M,
 •  A2 sınıfı sürücü belgesi ile M ve A1,
 •  A sınıfı sürücü belgesi ile M, A1 ve A2,
 •  B sınıfı sürücü belgesi ile M, B1 ve F,
 •  BE sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1 ve F,
 •  C sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1, C1 ve F,
 • CE sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, C, C1, C1E, F; CE sınıfı ile birlikte D sınıfı     sürücü belgesine de sahip olduğu takdirde ayrıca DE, D1 ve D1E,
 •  C1 sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1 ve F,
 •  C1E sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, C1 ve F,
 •  D sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1, D1 ve F,
 •  DE sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, D, D1, D1E, F; DE sınıfı ile birlikte C sınıfı sürücü belgesine de sahip olduğu takdirde ayrıca CE, C1 ve C1E,
 •  D1 sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1 ve F,
 •  D1E sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, D1 ve F
      sınıfı sürücü belgeleri ile kullanılan araçlar da sürülebilir.
 
ESKİ EHLİYETLERİN YENİ EHLİYETLERDE KARŞILIKLARI
 • A1 sınıfı sürücü belgeleri M ve A1 sınıfı sürücü belgesi,
 • A2 sınıfı sürücü belgeleri M, A1, A2, A ve B1 sınıfı sürücü belgesi,
 • B sınıfı sürücü belgeleri M, B1, B, D1 ve F sınıfı sürücü belgesi,
 • C sınıfı sürücü belgeleri M, B1, B, D1, C1, C ve F sınıfı sürücü belgesi,
 • D sınıfı sürücü belgeleri M, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E ve F sınıfı sürücü belgesi,
 • E sınıfı sürücü belgeleri (28/4/1997 tarihinden önce alınanlar) M, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ve F sınıfı sürücü belgesi,
 • E sınıfı sürücü belgeleri (28/4/1997 tarihinden sonra alınanlar) M, B1, B, C1, C, D1, D ve F sınıfı sürücü belgesi,
 • F sınıfı sürücü belgeleri M ve F sınıfı sürücü belgesi,
 • G sınıfı sürücü belgeleri M ve G sınıfı sürücü belgesi,olarak değiştirilirler.
EHLİYET SINIFLARININ DENEYİM ŞARTLARI
 • A sınıfı sürücü belgesi alacakların en az iki yıllık A2 sınıfı,(24 yaşını doldurmuş adaylarda bu şart aranmaz)
 • C1, C, D1 ve D sınıfı sürücü belgesi alacakların en az B sınıfı,
 • BE sınıfı sürücü belgesi alacakların B sınıfı,
 • CE sınıfı sürücü belgesi alacakların C sınıfı,
 • C1E sınıfı sürücü belgesi alacakların C1 sınıfı,
 • DE sınıfı sürücü belgesi alacakların D sınıfı,
 • D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların D1 sınıfı,sürücü belgesine sahip olmaları zorunludur.
      YENİ EHLİYETLERİN GEÇERLİLİK SÜRELERİ
 • M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl,
 • C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE sınıfı sürücü belgeleri ise 5 yıl geçerlidir.
STAJYER EHLİYET
 
Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 01/01/2016 tarihinden sonra yürürlüğe girecek olan Ek 3’üncü maddesinde;
İlk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir.
Aday sürücülük süresi içerisinde 2918 sayılı Kanunun;
a) 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (kırmızı ışık) üç kez ihlal edilmesi
b) 48 inci (Uyuşturucu ve alkollü araç kullanımı) veya 118 inci (Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet vermek) maddelerine istinaden sürücü belgelerinin geri alınması,
c) 51 inci maddesinin (hız sınırları üzerinde araç kullanmak) üç kez ihlal edilmesi,
ç) 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (Sağa ve sola dönüşlerde, sürücüler kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara, varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere ve sola dönüşlerde sağdan ve karşıdan gelen trafiğe ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar.) üç kez ihlal edilmesi,
d) 74 üncü maddesinin (Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işaretleri bulunmayan, ancak başka bir trafik işareti ile belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken bütün sürücüler araçlarını yavaşlatmak ve bu geçitlerden geçen veya geçmek üzere bulunan kişilere ve öğrencilere ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar.) üç kez ihlal edilmesi,
e) Koruyucu tertibatın kullanılması ile ilgili 78 inci maddesinin (emniyet kemeri, kask vb. kullanılması zorunludur.) üç kez ihlal edilmesi hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi veya araç cinsine bakılmaksızın 0,20 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullanıldığının tespit edilmesi veya toplam 75 ceza puanının aşılması durumunda sürücü belgesi trafik görevlilerince iptal edilir.
Belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir. Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı ve varsa iptal nedenlerinde yer alan geri alma süreleri kadar zamanın geçmiş olması zorunludur.                                                                              
SÜRÜCÜ BELGESİ HARCI, DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ VE

HİZMET BEDELİNİN YATIRILABİLECEĞİ BANKALAR

MALİYE BAKANLIĞININ ANLAŞMALI OLDUĞU BANKALAR (Sürücü Belgesi Harç ve Değerli Kağıt Bedeli Yatırılacak Bankalar)
TÜRK POLİS TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VAKFININ PROTOKOL YAPTIĞI BANKALAR(Hizmet Bedeli Yatırılacak Bankalar)
AKBANK T.A.Ş.
AKBANK T.A.Ş.
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
ANADOLUBANK A.Ş.
ANADOLUBANK A.Ş.
FİNANSBANK A.Ş.
FİNANSBANK A.Ş.
ING BANK A.Ş.
ING BANK A.Ş.
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
ŞEKERBANK T.A.Ş.
ŞEKERBANK T.A.Ş.
TEKSTİLBANK A.Ş.
TESKTİL BANKASI A.Ş.
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
 
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
 
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
 
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
 
HSBC BANK A.Ş.
 
DENİZBANK A.Ş.
 
CITIBANK A.Ş.
 
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.
 
ALTERNATİFBANK A.Ş.
 
ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.
 
BURGAN BANK A.Ş.
 
FİBABANKA A.Ş.
 
ODEA BANK A.Ş.
 
TURKISHBANK A.Ş.
 
TURKLAND BANK A.Ş.
 

2021 YILI EHLİYET HARÇ ÜCRETLERİ

 • A, A1, A2, F SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİ HARÇ BEDELİ     825.70 TL
 • B SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİ HARÇ BEDELİ                       2489.90 TL
 • SÜRÜCÜ BELGESİ KART ÜCRETİ  VE VAKIF PAYI         624.00 TL + 145 TL

(*) Parmak İzi Çıktısı ilgili birimde alınacaktır.

Randevu Saatinden 10 dakika önce birimimizde bulunmanız gerekmektedir. Parmak İzi Çıktısı mevcut ise veya daha önceden pasaport aldıysanız pasaportunuzu beraberinizde getirebilirsiniz.